Eénmalige deelname voor niet-leden

Voor niet-leden moet een passende dagverzekering aangevraagd worden.
Dit gebeurt bij het secretariaat van de Natuurvrienden. Verder dient een geschiktheidsverklaring ondertekend te worden (Best printen, tekenen, inscannen/fotograferen en terugsturen per mail).
Zie bijlage voor een voorbeeld van een dergelijke geschiktheidsverklaring.

Een daglicentie kost 5.00 EUR en dient gestort te worden op naam van de Natuurvriendensportfederatie: 220 0623451 68 met vermelding van naam en "daglicentie"